Projekty UE

Firma Kudlik Transport Przewóz Osób Paweł Kudła realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020. Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia.

Działania 1.4 Wzór na konkurencję I etap.

 

cele projektu : „Przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej dla firmy Przewóz Osób Paweł Kudła w celu określenia celów rozwojowych i potencjału rynkowego firmy”

 planowane efekty

– rozwój firmy i zwiększenie jej wpływów na rynku

– zwiększenie przychodów ze sprzedawszy wyrobów firmy

wartość projektu: 91 635,00 zł

wkład Funduszy Europejskich: 63 325,00 zł